இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Saturday 26 December, 2009

படித்ததில் பிடித்தது -நன்றி- தமிழக அரசியல் .


Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: