இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Tuesday 5 January, 2010

அப்பளத்தில் இப்படி


Follow FOODNELLAI on Twitter

2 comments:

sakthi said...

வணக்கத்துடன் வாழ்த்துக்கள்.இந்த அப்பளம் கலப்பட வழக்கின் முடிவில் கலப்படம் செய்தவரின் இதயம் அப்பளம்போல் நொறுக்கப்பட வேண்டும் என ஆண்டவனை வேண்டுகிறேன்.

உணவு உலகம் said...

நிச்சயம் உங்கள் கனவு நனவாகும்.