இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Wednesday 27 January, 2010

இதயத்துக்கு இதம் தரும் செய்தி. நன்றி-தினகரன்


Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: