இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Tuesday, 18 May, 2010

காலாவதியானவை மட்டுமே விற்பதென கங்கணம் கட்டிக்கொண்டவர்கள்!

Follow FOODNELLAI on Twitter

3 comments:

Dr.P.Kandaswamy said...

Congratulations

FOOD said...

சுட சுட வாழ்த்தியதற்கு நன்றி.

sakthi said...

காலாவதியான உணவுப்பொருட்களை பறிமுதல் செய்தமைக்கு நன்றி.வியாபாரத்தில் லாபம் சம்பாதிப்பதற்கு பதிலாக இந்த மாதிரி உயிர்கொள்ளை செய்பவர்களை தண்டிக்க நம் மாதிரி உணவுஆய்வாளர்களை தந்த கடவுளுக்கும் நன்றி