இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Saturday 28 August, 2010

சிப்ஸ் -சிறு தவறுகள் -சில தகவல்கள்.

                                 பொதுவாக பாக்கெட்களில் அடைக்கப்பட்டு விற்கப்படும் உணவு பொருட்கள் பாக்கிங்  மீது தெரிவிக்க படவேண்டிய விபரங்கள் நிறைய உணவு கலப்பட தடை சட்டம் மற்றும் விதிகளில் குறிப்பிடபட்டுள்ளன. பல நேரங்களில், பல்துறை வித்தகர்கள், பல நாடுகளில்  வியாபாரம் செய்பவர்கள் என்று கூறும் மல்டி நேஷனல் கம்பெனிகள் கூட சருக்கிவிடுகின்றன. விளைவு:  
                                  உணவு பண்டங்களை பாக்கெட்டில் அடைத்து விற்பனை செய்யும்போது, குறைந்த பட்சம், கீழ்க்கண்ட விபரங்கள் அதில் அச்சிடபடவேண்டும்:
  1. உணவு பொருளின் பெயர்: 
  2. அதிலுள்ள மூல பொருட்களின் பெயர்கள்:
  3. தயாரிப்பாளரின் முழு முகவரி:
  4. எடை விபரம்:
  5. லாட் அல்லது பேட்ச் எண்:
  6. தயாரித்த அல்லது பாக்கிங் செய்த தேதி:
  7. எந்த தேதி வரை பயன்படுத்த உகந்தது:
  8. சைவ / அசைவ வகை குறியீடு: 
  9. ISI தர சான்று பெற கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள பொருட்கள் மீது BIS விபரங்கள்:           
                    இவற்றை அவர்கள் அச்சிடுகிறார்களோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் நாமாவது பார்த்து வாங்கலாமே! 


Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: