இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Thursday, 2 September, 2010

குழந்தைகள் விரும்பும் பண்டங்களிலும் குதர்க்கங்கள்


Follow FOODNELLAI on Twitter

4 comments:

sakthi said...

சுகாதாரமற்ற முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட உணவுப்பண்டங்களும்,இனிப்புகளும் அழிக்கப்பட வேண்டியவை.இந்த பணிகளை இனிதே நிறைவேற்றிய நெல்லை மாநகர அலுவலர்களுக்கு என் நன்றி.

FOOD said...

தங்கள் நல் வாழ்த்துக்களுடன் நாளும் இப்பணி தொடரும்.

NARAYANAN said...

Sir, Unhygenic things also sold near by school premises. by S.Narayanan Food Inspector Sattur Municipality

FOOD said...

Thanx. We often inspect school canteens and the eatables sold near schools.