இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Wednesday 12 January, 2011

இன்று ஒரு இனிய(!) தகவல்- வடை சாப்பிடலாம் வாங்க.

                                    கடைக்கு போகிறோம், வடையை வாங்கறோம், முந்திய நாளின் செய்திதாளில் வைத்து நன்றாய் பிழிந்து அதிலிருக்கும் எண்ணையை நீக்கி விட்டு உண்கின்றோம். இது சரியான நடைமுறைதானா? கேளுங்கள் பதில் கிடைக்கும். கேட்டுட்டே, வடை சாப்பிடலாம் வாங்க.

Follow FOODNELLAI on Twitter

8 comments:

Chitra said...

I couldn't see the video clipping.

உணவு உலகம் said...

Sorry madam. It seems that the file has corrupted. I'm trying to restore it.Soon, I shall replace it.

உணவு உலகம் said...

I've removed the video clippings and reintroduced it. Hope it is O.K. now!
I'll be happy, if somebody could comment the present situation of the post. Is it ok now? Comment please madam.

RAJAMANICKAM said...

I watched your video clippings. Fine one.

உணவு உலகம் said...

Thank U for Ur feedback Sir.

அன்புடன் நான் said...

காரீய கெடுத்தல் பற்றிய... ஓர் வீரிய பகிர்வு.....

உங்களுக்கு என் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்.

உணவு உலகம் said...

தகவல்கள் தொடரும் நண்பரே.தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்துக்கள் தங்களுக்கும்.

Unknown said...

Sports Betting - Mapyro
Bet the https://vannienailor4166blog.blogspot.com/ moneyline from bsjeon 1:25 PM to https://deccasino.com/review/merit-casino/ 11:00 PM. See more. MapYO Sportsbook features live odds, live streaming, 출장마사지 and 출장샵 detailed information.