இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Wednesday, 24 October, 2012

தமிழகத்தின் உணவுப் பாதுகாப்புத்துறையில் மாவட்ட அலுவலர்கள்


                        உணவுப்பாதுகாப்பு சட்டம்,2006னை, தமிழகத்தில் செயல்படுத்த மாவட்ட அளவில், நியமன அலுவலர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அந்த அலுவலர்களைத் தொடர்பு கொள்ள:
           

Follow FOODNELLAI on Twitter