இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Tuesday 7 May, 2013

இது இப்ப நமக்குத்தேவை நண்பர்களே.
இதை வழங்கிய அரசிற்கும், நமது துறை ஆணையருக்கும், இந்த உத்தரவு கிடைக்க முயற்சி எடுத்த அத்தனை நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.

Follow FOODNELLAI on Twitter

1 comment:

Kesava Pillai said...

நன்றி நன்றி