இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Saturday 28 November, 2009

நாமும் தெரிந்து கொள்வோம்

நாமும் தெரிந்து   கொள்வோம்.


எப்படி புகார்  தெரிவிக்கலாம்?


நுகர்வோர்  ஒவ்வொருவருக்கும், கலப்படம் என சந்தேகிக்கும் உணவுப்பொருளை, உணவு மாதிரியாக எடுத்து பகுப்பாய்விற்கு அனுப்ப, 1954ம் வருட உணவுக்கலப்படத் தடைச்சட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.


Ø 1954ம் வருட உணவுக்கலப்படத் தடைச்சட்ட பிரிவு 12.


அங்கீகரிக்கப்பட்ட நுகர்வோர்  அமைப்பு, கலப்படம் என சந்தேகிக்கும் உணவுப்பொருளை, உணவு மாதிரியாக எடுத்து பகுப்பாய்விற்கு அனுப்ப, 1954ம் வருட உணவுக்கலப்படத் தடைச்சட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

Ø 1954ம் வருட உணவுக்கலப்படத் தடைச்சட்ட பிரிவு 12.


உணவு மாதிரிகள் எங்கெங்கு பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது?Ø சென்னை கிங் பகுப்பாய்வுக்கூடம்.

Ø தஞ்சாவூர்.

Ø கோயம்புத்துர்.

Ø மதுரை.

Ø திருநெல்வேலி.

Ø சேலம்.

தனிநபர்  அனுப்பும் உணவு மாதிரி கலப்படம் என அறிக்கை செய்யப்பட்டால், அந்தப் பகுதிக்குரிய அலுவலர்களிடம் பகுப்பாய்வு அறிக்கையுடன் எழுத்து மூலம் புகார் தொரிவித்தால், தொடர்
நடவடிக்கை எடுக்க இயலும்.


இது மட்டுமின்றி, கலப்படம் பற்றியும், கலப்பட பொருட்கள் விற்பனை பற்றியும், அந்தந்தப் பகுதிக்குரிய அலுவலர்களிடம் வாய்மொழியாகவோ, எழுத்து மூலமாகவோ புகார் தரிவித்தால், அந்தப் பகுதிக்குரிய அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள்.
Follow FOODNELLAI on Twitter

நாமும் தெரிந்து கொள்வோம்.

நாமும்  தெரிந்து   கொள்வோம்.


கலப்படம் பற்றிய புகார்களை எங்கு தெரிவிக்கலாம் ?

Ø கிராமப்புறங்களில், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பணிபுரியும் சுகாதார ஆய்வாளர்கள், உணவுக்கலப்பட தடைச்சட்ட அமலாக்கம் குறித்த பணிகளை பார்த்து வருகின்றனர்.Ø நகர்ப்புறங்களில், பேரூராட்சி, நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிகளில் பணிபுரியும் சுகாதார ஆய்வாளர்கள், உணவுக்கலப்பட தடைச்சட்ட அமலாக்கம் குறித்த பணிகளை பார்த்து வருகின்றனர்.

  • பொது சுகாதாரத் துறை இயக்குநர்

  • இணை இயக்குநர் உணவுக்கலப்படத் தடைச்சட்டம்.


  • துணை இயக்குநர் (சுகாதார பணிகள்)                      

  •  சுகாதார அதிகாரி


  • உணவு ஆய்வாளர்                                                           
Follow FOODNELLAI on Twitter

Friday 27 November, 2009

சான்று


Follow FOODNELLAI on Twitter

முக்கிய சுற்றறிக்கைகள்

Follow FOODNELLAI on Twitter

முக்கிய அரசாணைகள்


Follow FOODNELLAI on Twitter

உணவு ஆய்வாளருக்கான சுற்றறிக்கைகள்
Follow FOODNELLAI on Twitter

Wednesday 25 November, 2009

போலீஸ் மூலம் அழைப்பாணை அனுப்புதல்

In the Court of the Judicial Magistrate No. V, Tirunelveli.

S.T.C. No : /2002State: Food Inspector, / Complainant.
Tirunelveli corporation. /

/ Accused.


Case No. / S.T.C. /2002

Hearing date / 16.03.2004


Memo filed on behalf of the Complainant.

It is submitted that one Thiru.. . . . . . . is the accused in the Food
adulteration case S.T.C.No. . . . . /2002 is having residence at Pathamadai. I submit to inform that the summon to the above accused needs to be served through the Police Station at Pathamadai. Hence I submit to file the memo along with the Registered Post Cover with A/D duly stamped to issue summons to the accused through the Inspector of Police, Pathamadai.


Encl: Registered Post Cover.
Food Inspector,
Tirunelveli corporation.
Follow FOODNELLAI on Twitter

எதிரி விடுதலை ஆன வழக்கில் தீர்ப்புரை கேட்பது

In the Court of the Judicial Magistrate No. IV, Tirunelveli.

S.T.C. No : /2002

State: Food Inspector, / Complainant.
Tirunelveli corporation. /


. . . . . . . . . . . . . . / Accused.


Case No. / S.T.C.. . . . /2002Copy application filed by the Complainant for free copies of judgement under Rule 348A of Crl.Rules of Practice.

It is most humbly submitted that this Honourable Court has passed orders acquitting the accused in the food adulteration case S.T.C.No.. . . . ./2002 on 22.07.2004. The Complainant wants to prefer appeal before the higher forum for which the complainant is in need of two attested free copies of judgement in plain paper and hence this copy application.


Food Inspector,
Tirunelveli corporation.In the Court of the Judicial Magistrate No. IV, Tirunelveli.

S.T.C. No : /2002

State: Food Inspector, / Complainant.
Tirunelveli corporation. /

. . . . . . . . . . . . . . / Accused.


Case No. / S.T.C.. . . . /2002


Copy application filed by the Complainant for attested copies of exhibits under Rule 339 of Crl.Rules of Practice.

It is most humbly submitted that this Honourable Court has passed orders acquitting the accused in the food adulteration case S.T.C.No.. . . . . /2002 on 22.07.2004. The Complainant wants to prefer appeal before the higher forum for which the complainant is in need of attested copies of Exhibits P-1 to P-18 and the attested copies of deposition and cross of PW-1 and PW-2. The complainant has also enclosed necessary copy stamp papers for the same and hence this application may be allowed and disposed of in accordance with law.

Encl: 30 Copy stamp papers.
Food Inspector,
Tirunelveli corporation.
Follow FOODNELLAI on Twitter

தேடப்படும் குற்றவாளி என அறிவித்தல் மாதிரி

In the court of the Judicial Magistrate V, Tirunelveli.

S.T.C.No. /2002.

Complainant : State of Tamilnadu
Represented by its Food Inspector.


Accused :

Petition filed by the Assistant Public Prosecutor Grade.II in the above case
U/s.82 Cr.P.C.

1.The above case stands posted for the appearance of the accused. The accused in the above case failed to appear before this Honourable Court. Hence this Honourable Court issued Non-bailable warrant against the above accused and the same is pending for execution.
2. The Complainant took steps through Registered Post and the same had been returned unserved. Subsequently, the Complainant took steps to serve summons to the accused in person but the same had also been not possible, since he was not in the said address. In connection with the same, the Complainant had obtained the Village Administrative Officer’s certificate and the same was submitted along with the petition filed under section 87 Cr.P.C., in this Honourable Court on 11.05.2004.
3. The police authorities concerned also took steps டு serve the summons to the accused and the same ended in futile. Hence the Police Officers concerned also had obtained Village Administrative Officer’s certificate and submitted before this Honourable Court.
4. In the above mentioned circumstances, it is highly necessary to take further legal steps to summon the accused through proclamation and attachment requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than thirty days from the date of publishing such proclamation according to prescribed procedures.
5. More over it is also submitted that if this Honourable Court thinks fit, direct a copy of the proclamation to be published in a daily news paper circulating in the place in which such person ordinarily resides.
Hence, it is most humbly prayed that this Honourable Court be pleased to allow this petition and thus render justice.Assistant Public Prosecutor Gr.II,
Tirunelveli.
Follow FOODNELLAI on Twitter

Tuesday 24 November, 2009

பறிமுதல் படிவம்

FORM IV
(See Rule10)

To
………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Whereas ..…………………………. intended for food which is in your

possession appears to me to be adulterated/misbranded:

Now therefore under sub-section (4) of Section 10 of the Prevention of Food

Adulteration Act,1954(37 of 1954), I hereby direct you to keep in your safe custody

the said sealed stock subject to such orders as may be issued subsequently in

relation thereto.
Place: Food Inspector,
Tirunelveli Corporation.
Date:
Follow FOODNELLAI on Twitter

உணவு பொருள் பறிமுதல் செய்யும் போது பயன்படும் படிவம்

FORM IV-A
(See Rule 10)
Bond of Surety.
Know all men by these presents that we (i) ……………………………….

son of …………………………………………. resident of ……………………………….

…………………………………………. and (ii) ………………………………son of

…………………………………resident of ……………………………………….

Proprietors/Partners of Messers …………………………………………. hereinafter

called the Vendor(s) and (iii) …………………………………………………….son of

……………………………..resident of ……………………………………………………

and (iv) …………………………………………. Son of ………………………………..

…… resident of ………………………………………………………………hereinafter

called the surety/sureties are held and firmly borne upto the President of India /Governor

of Tamilnadu hereinafter called the Government in the sum of …………………..rupees

to be paid to the Government , forwhich payment will and truly to be made. We firmly

bind ourselves jointly and severally by these presents.

Signed this …………….day of …………………… Two thousand and

one. Whereas Shri…………………………………….. Food Inspector has seized

…………………………………….. …………………(insert the description of materials

together with number/quantity and total price) hereinafter referred to as the said article ,

from …………………………………………………………………. (specify the place);

And whereas on the request of the Vendor(s) the Government agreed to

keep the said article in the safe custody of the vendor(s) on the condition of the

Vendor(S) executing a bond in the terms hereinafter contained and supported by

surety/two sureties which the Vendor(s) has /have agreed to do………………………….
Now the condition of the above written obligation is such if in the event of the Vendor(s)
failure to produce intact the said article before such court or Authority and on such
date(s) as may be specified by the said Food Inspector from time to time the Vendor(s)
and/or the surety/sureties forthwith pay to the Government on demand and without a
demur sum of ………………………………. Rupees the said bond will be void and of
no effect. Otherwise the bond shall be and remain in full force and virtue.
These presents further witness as follows:
(i) The liability of the surety/sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of time being granted by or any forbearance, act or omission of the Government whether with or without the knowledge or consent of the sureties or either of them in respect of or in relation to all or any of the obligations or conditions to be performed pr discharged by the Vendor(s). Nor shall it be necessary for the Government to sue the Vendor(s) before suing the sureties or either of them for the amount due hereunder.
(ii) This bond is given under the Prevention Of Food Adulteration Act,1954 for the performance of an act in which the public are interested.
(iii) The Government shall bear the stamp duty payable on these presents.
In witness whereof these presents have been signed by the Vendor(s) and the
surety /sureties the day herein above mentioned and by Shri…………………………….
……………………………………. On behalf of the President of India on the date
appearing below against his signature.
Witnesses:
1. (Signature)
………………………………………………..
………………………………………………..
2. (Signature)
………………………………………………..
………………………………………………..
Signature …………………………………
(Vendor)
Signature …………………………………
(Vendor)
Signature …………………………………
(Surety)
Signature ………………………………...
(Surety)
for and on behalf of the President of India/
Governor of Tamilnadu.
Signature:
Name : A.R.SANKARALINGAM,
Food Inspector,
Tirunelveli Corporation.
Follow FOODNELLAI on Twitter

படிவம் ஐந்து

FORM-V
(See Rule 11)


To

………………………………………

………………………………………

………………………………………


The stock of articles of food detailed below has this day been seized by me under the

provisions of sub-section (4) of section 10 of the Prevention of Food Adulteration

Act,1954 (37 of 1954), from the premises of

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

situated at …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….


Details of article of food seized:
Food Inspector,
Tirunelveli Corporation.


Date:
Follow FOODNELLAI on Twitter

வழக்கு வாதுரை மாதிரி

In the Court of the Judicial Magistrate No.I, Tirunelveli.

S.T.C.No.491/2007.

Food Inspector, / Complainant.
Tirunelveli Corporation. /


/ Accused.


Written argument notes on behalf of the Complainant under Sec. 314 Cr.P.C.

The facts of the Prosecution case is that the Complainant Food Inspector has taken “Raja’s Turmeric Powder”, as food sample from the accused A-1,Thiru. . . . . . . . who was selling the “Raja’s Turmeric Powder” at . . . .,Trichendur Road, Palayamcottai following the Prevention of Food Adulteration Act & Rules and sent it for analysis. A-2, Thiru.. . . . . . . is the Proprietor of the . . . . . . . . . . . . . .. which manufactured the “Raja’s Turmeric Powder”. On the basis of the Public Analyst’s report, the accused was charged under Sec. 7(i), 7(ii) , 16(1) (a) (i) r/w 2(ia)(a)&(m), 2(ix) (k) of the Prevention of Food Adulteration Act,1954 and under the Rules 32(f)&(i) of the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for selling the adulterated and misbranded “Raja’s Turmeric Powder”. On the complainant side, the following witnesses were examined.
PW-1: Thiru.A.R.Sankaralingam,FoodInspector(who lifted the food sample)

PW-2: Thiru.I.S.Natarajan, Independent witness.
Totally 21 exhibits were marked.

PW-1, in his evidence has clearly deposed regarding his inspection at the place of sampling and lifting the sample from the accused according to the procedures to be complied with and his sending of the same for analysis complying the procedures, filing of chargesheet, & the service of 13(2) notice by the Local Health Authority before this Honourable court.
Now the points for consideration in this case are the following:
The defence counsel has raised untenable contentions regarding the lifting of sample by putting forward an imaginary story. The complainant is strongly objecting the same since the contention of the defence counsel is false & vexatious. The PW-1 has complied all the formalities without any flaw in whatsoever manner.
The next point put forward by the defence counsel at the time of trial was that the PW-2, the independent witness has turned hostile and there is no corroboration to substantiate the evidence of the PW-1. In this aspect, I humbly invite your Honour’s kind attention to the Judgement of the Honourable Supreme court of India (A.I.R.-1992. S.C. 1121) in which the Honourable Supreme Court has viewed that the corroboration of Independent witness is not necessary.
The next point put forward by the defence counsel at the time of trial was that the Form-VI addressed to the manufacturer is not prepared at the place of sampling and that the signature of the independent witness is not obtained on it. It is clearly stated in the complaint lodged and in the deposition of the Food Inspector that the Form-VI was prepared after coming back to the office. Moreover, the Form-VI to the manufacturer marked as Ex-P-3 was sent by Courier Post as the manufacturer is living outside the Corporation limit. The signature of the Independent Witness is obtained on the Form-VI served to the A-1 marked as Ex-P-2, as it was prepared and served to the A-1 in the presence of Independent witness. But it is not possible to obtain the signature of the Independent witness on the Form-VI served by post.
The next point put forward by the defence counsel at the time of trial was that the date put below the signature of the Independent witness is corrected. It is an overwriting done by the Independent witness himself with his own pen and not by anybody else and not a correction of the date as contended by the defence counsel.
The next point put forward by the defence counsel at the time of trial was that the notice under section 13(2) was not served on 06.03.2007. The accused A-1 has signed with date in the copy of the 13(2) notice marked as Ex-P-18 and in the Form-III marked as Ex-P-19. The A-2 has signed with date in the Acknowledgement Card sent along with the Registered Post containing the 13(2) notice and the Form-III report.
It is respectfully submitted that the Hon’ble Madhya Pradesh High High Court in 1992 (2) – FAC Page 232 held that
“ PFA Act, 1954- Section 13 (2) – delay in prosecution – challan was filed 18.11.1967 and the petitioner appeared before the trial Magistrate on 20.12.1967 ie., about 4 ½ months after. But the petitioner never made a demand in the trial Court for examination of the sample bottle with him by the Director of Central Food Laboratory. There being no application for such examination, as contemplated by Section 13(1) of the Act, it is not open to the Petitioner to contest that any prejudice was caused to him by the delay in launching the prosecution”.
The defence counsel has raised untenable contentions regarding the lifting of sample by putting forward an imaginary story. The defence counsel has put forward an imaginary and false story that the Turmeric Powder which was lifted as food sample does not belong to the same Batch. The non-mentioning of the “Batch No.”, “Manufacturing date” and the “Best before date” are the offences committed by the manufacturer and the same has been mentioned in the Form-III report of the Public Analyst. Hence the Food Inspector has collected the food sample of 18 “Raja’s Turmeric Powder” packets from the available 25 packets, which is clearly deposed in the evidence of the PW-1.
The next point put forward by the defence counsel at the time of trial was that the method of analysis has not been mentioned in the Form-III report. The Form-III marked as Ex-P-14 has disclosed the “Name of method of test used” as DGHS manual method.
The next point put forward by the defence counsel at the time of trial was that the quantity of food sample was less than the prescribed in the Rule 22 of the PFA Rules, 1955. S.No.17 in Rule 22 prescribes the approximate quantity to be supplied as 150 grams for spices. The turmeric powder comes under this category and the Food Inspector has lifted 300 grams of “Raja’s Turmeric Powder” per part which is more than sufficient for analysis.
The evidence of the PW-1 from visiting the shop of the accused, lifting the sample, sending the same for analysis to the Public Analyst and subsequently filing the chargesheet and the admission of the signature by the PW-2, clearly proves the complainant’s case.
The Complainant had observed all the mandatory provisions of the PFA Act & Rules and has proved the case beyond all doubts and prays that this Honourable court be pleased to deal with the accused in accordance with law and thus render justice.Assistant Public Prosecutor Gr.II
Tirunelveli.
Follow FOODNELLAI on Twitter

நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யும் எதிருரை

Before the Honourable Judicial Magistrate Court No.V, Tirunelveli.
Crl.M.P.No. 0f 2009
in
S.T.C. . . . . . . . /2002

Food Inspector,
Tirunelveli Corporation. ….. Respondent/Complainant.

Versus

. . . . . . . . . . . . . . . . Petitioners / Accused No.3&4.

COUNTER SUBMITTED BY THE RESPONDENT
1. It is submitted that the petition filed by the petitioners/Accused 3&4 is not maintainable in law nor can it be sustainable on the facts.
2. It is submitted that all the allegations contained in the petition, except those that are specifically admitted hereunder, shall deemed to be denied.
3. The petitioner have prayed to drop the prosecution against them.
4. The above petitioners approached the Honourable High Court of Madras on the same grounds and they were Petitioner No. 2 & 3 in the Crl.O.P.. . . . . of 2003 in which the Honourable High Court, Madras pronounced the following order on 06.03.2003:
“In consideration of the facts pleaded having regard to the materials placed on record and upon hearing the learned counsel for the petitioner and the learned Government Advocate on the Criminal side, this court is of the view that the subject is ripe for trial and it is only desirable to direct the petitioner to approach the trial court to carry on with the trial procedure so as to answer many questions which are raised before this court by both sides which are mostly factual and therefore, this court at this juncture doesnot find any reason to cause its interference and hence the following order:
In result,
(i) the above Criminal Original Petition is disposed off;
(ii) the petitioners are always at liberty to raise preliminary objections testifying the validity of the case on legalities.”
5.The same petitioners again filed a quash petition in Crl.O.P. . . . . 0f 2004 before the Honourable Madurai Bench of Madras High court which was also dismissed by the Honourable High Court Bench on 25.10.2007.
6. Moreover, the petitioners/accused no. 3&4 have been arrayed as accused in the food adulteration case filed in this Court only on the basis of the letter send by the authorized signatory of the . . . . . . Ltd. which has been marked as Exhibit-23 in the above case, when the PW-1, Food Inspector gave his evidence in chief on 21.09.2004.
7. The label of the sample is having the names of RBD Palmolein oil and Palmoil, which are two different oils, and the sample is not plainly and conspicuously labeled so as to indicate its true character as per the PFA Act 1954 and Rules made there under. Thus, the food sample is Misbranded. Hence, the Public Analyst who examined the label of the food sample reported the sample as Misbranded. Based on the report of the Public Analyst, the Food Inspector has arrayed the seller and the manufacturer as accused.
Hence, it is most humbly prayed that this Honourable Court be pleased to dismiss the petition and thus render justice.


Assistant Public Prosecutor Gr.II,
Tirunelveli.Before the Honourable Judicial Magistrate Court No.I, Tirunelveli.

S.T.C.492/2007.
Complainant : Food Inspector,
Tirunelveli Corporation.

Accused-1/Petitioner : Duraipandi


Counter filed on behalf of the complainant by the Assistant Public Prosecutor Gr.II to the Petition filed by the petitioner/ accused (A-1) under section 19 (2) of the Prevention of Food Adulteration Act 1954.
1.The petition itself is not maintainable in law or in facts.

2. Para 1 of the petition is admitted.

3. Para 2 of the petition is admitted.

4. Para 3 of the petition is denied. The petitioner/accused (A-1) is running his business at Door No.13/6-B, Perumal Sannathi street, Palayamcottah and not at Palayamcottah as stated in the petition.

5.Para 4 of the petition is not maintainable. The Food sample for analysis was lifted from the custody of the accused No.1. Accused No.2 & 3 are the partners of the Ramsankar Agencies. Accused No.4 is the agency that has sold the misbranded Arokya Milk. So they are necessary parties to this case. Moreover the petitioners/accused has not filed any documentary evidence to invoke Sec.19(2) of the Prevention of Food Adulteration Act and the burden of proof rest upon the petitioners/accused.
6. Para 5 of the petition is not maintainable. Regarding the presence of the petitioners/accused for trial can be decided only after the petitioners/accused prove themselves for eligibility to invoke Sec.19(2) of the Prevention of Food Adulteration Act.
Hence, it is most humbly prayed that this Honourable Court be pleased to dismiss the petition and thus render justice.
Tirunelveli,
23.07.2003 Assistant Public Prosecutor Gr.II.


Before the Honourable Judicial Magistrate Court No.V, Tirunelveli.
Crl.M.P.No. 0f 2009
in
S.T.C. 868/2002

Food Inspector,
Tirunelveli Corporation. ….. Respondent/Complainant.

Versus

A.Murugesan . . . . Petitioners / Accused No.5

COUNTER SUBMITTED BY THE RESPONDENT
1. It is submitted that the petition filed by the petitioner/Accused 5 is not maintainable in law nor can it be sustainable on the facts.
2. It is submitted that all the allegations contained in the petition, except those that are specifically admitted hereunder, shall deemed to be denied.
3. The petitioner has prayed to drop the prosecution against them.
4. The above petitioner approached the Honourable High Court of Madras on the same grounds and he was Petitioner No. 4 in the Crl.O.P.654 of 2003 in which the Honourable High Court, Madras pronounced the following order on 06.03.2003:
“In consideration of the facts pleaded having regard to the materials placed on record and upon hearing the learned counsel for the petitioner and the learned Government Advocate on the Criminal side, this court is of the view that the subject is ripe for trial and it is only desirable to direct the petitioner to approach the trial court to carry on with the trial procedure so as to answer many questions which are raised before this court by both sides which are mostly factual and therefore, this court at this juncture doesnot find any reason to cause its interference and hence the following order:
In result,
(i) the above Criminal Original Petition is disposed off;
(ii) the petitioners are always at liberty to raise preliminary objections testifying the validity of the case on legalities.”
5. The petitioners 2&3 in the above Crl.O.P.654 of 2003 again filed a quash petition in Crl.O.P.7359 0f 2004 before the Honourable Madurai Bench of Madras High court which was also dismissed by the Honourable High Court Bench on 25.10.2007.
6. Moreover, the petitioner/accused no. 5 has been arrayed as accused in the food adulteration case filed in this Court only on the basis of the letter send by the authorized signatory of the Alagendran Export Ltd. which has been marked as Exhibit-23 in the above case, when the PW-1, Food Inspector gave his evidence in chief on 21.09.2004.
7. The label of the sample is having the names of RBD Palmolein oil and Palmoil, which are two different oils, and the sample is not plainly and conspicuously labeled so as to indicate its true character as per the PFA Act 1954 and Rules made there under. Thus, the food sample is Misbranded. Hence, the Public Analyst who examined the label of the food sample reported the sample as Misbranded. Based on the report of the Public Analyst, the Food Inspector has arrayed the seller and the manufacturer as accused.
Hence, it is most humbly prayed that this Honourable Court be pleased to dismiss the petition and thus render justice.


Assistant Public Prosecutor Gr.II,
Tirunelveli.


Before the Honourable Judicial Magistrate Court No.Iv, Tirunelveli.
Cr.M.P. /2009
in
C.C.526/1992

Food Inspector,
Tirunelveli Corporation. ….. Respondent/Complainant.

Versus

Rathnam Enterprises rep. by . . . . Petitioners / Accused No.1&2
its Partner Prabhu
Kannan
Muthu

COUNTER SUBMITTED BY THE RESPONDENT
1. The petition itself is not maintainable in law or in facts.

2. Para 1 of the petition is denied. The petitioners are arrayed as accused for the offences u/s.7(i),16(1)(a)(i)r/w 2(1a)&(b).

3. Para 2 of the petition is admitted.

4. Para 3 of the petition is admitted.

5. Para 4 & 5 of the petition are denied. The food sample for analysis was lifted from the custody of the accused No.3, who filed an application u/s.13(2) of the PFA Act, to send the second portion of the food sample to the Central Food Laboratory. Accordingly, the second portion of the food sample was remanded u/s. 13(2-A) of the said Act, in this Honourable court, vide P.R.No.317/1992 on 03.11.0992.
It is for the accused to take steps to send the second portion of the food sample to the Central Food Laboratory. Here, in this case, the accused has not taken any step to send the second portion to the Central Food Laboratory.
Hence, it is most humbly prayed that this Honourable Court be pleased to dismiss the petition and thus render justice.

Assistant Public Prosecutor Gr.II.
Follow FOODNELLAI on Twitter

எதிரி தண்டனை பெற்ற வழக்கு பற்றி இயக்குனருக்கு கடிதம்

From To
Dr.Thiru.M. Amalraj, M.B.B.S., D.P.H., The Joint Director (PFA),
Health Officer, O/o.The Director of Public
Tirunelveli Corporation 627 001 Health & Preventive Medicine,
Chennai- 600 006.

R.No. 7/02-1262-F.I. Dated: .02.2006
Sir,

Sub: P.F.A. - Tirunelveli Corporation - Food Adulteration Case – accused convicted-report submitted- reg.
-0-0-0-0-
The accused who manufactured misbranded “. . . . . Milk” has been convicted on 20.02.2006 in the Judicial magistrate Court No.V, Tirunelveli..

Name of the accussed :. . . . . . . .(A-3).

Name of the Food Sample : . . . . . Milk.

Food sample No. : 7/02- 1262.

Date of Sample : 19.06.2004

Case No. : S.T.C. No.1150/2005.

Name of the Food Inspector : Thiru.A.R.Sankaralingam

Name of the Court : Judicial Magistrate Court No.V,
Tirunelveli.

Date of Judgement : 20.02.2006

Prosecution Sanction No. :117197/PFA/2004/S-4 08.03.05


Details of Conviction : A-1& A-2 Discharged under S.19(2) of the PFA Act.
A-3, the nominee & Manager of the manufacturing
Company has been sentenced to 6 months Simple
imprisonment and fined with Rs.1000/-. A-4, the
manufacturing company has been fined Rs.1000/-.Health officer,
Tirunelveli Corporation.
Follow FOODNELLAI on Twitter

நீதிமன்றத்தில் செய்யப்படும் மனுவின் மாதிரி

In the Court of the Judicial Magistrate No. I, Tirunelveli.

Cr.M.P. /2007
in
S.T.C.No :491/2007

State: Food Inspector, / Petitinoner / Complainant.
Tirunelveli corporation. /

1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . / Accused.
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petition under section 311 CrPC filed on behalf of the Complainant.

1. The petitioner is the Complainant in the above case.

2. The petitioner’s prosecution side examination was over on 09.04.2007. Due to oversight, the prosecution has left out some material and vital questions. Some vital documents are also available on the petitioner’s side. These documents have to be marked through the PW-1. In the interest of Justice and in order to array the just decision of the case, the evidence of the PW-1 has to be recalled and reexamined on certain vital grounds.

3. In the interest of justice, in order to array the just decision of the case, re-examination of PW-1 is essential. It is therefore most humbly prayed that this Honourable Court may be pleased to allow this petition to recall the PW-1 and examine in the prosecution side and thus render Justice.

Encl: 1. Xerox copy of the Registered Post cover
in which Form-III report was sent to LHA.


Assistant Public Prosecutor, Gr. II.
Follow FOODNELLAI on Twitter

வழக்கு தொடர அனுமதி பெரும் கடித மாதிரி

Dr.N.Kalusivalingam M.B.B.S., D.P.H.,
City Health Officer i/c.,
Municipal Corporation
Tirunelveli – 627 001
Phone : 2336633(O),2583800(R)
Fax : (0462) 2336500
E-mail: commr.tirunelveli@tn.gov.in

__________________________________________________________________
To
The Joint Director (PFA).,
O/o. The Director of Public Health & Preventive Medicine,
359, Anna salai, Chennai 600 006.

R.No.7/02-1501/F.I. Date: 07.09.2009
Sir,
Sub: P.F.A. - Tirunelveli Corporation -Food Sample of . . . . . . . . . .Mark
Gingely Oil - reported as Misbranded - Proposal for Sanction of
Prosecution- submitted – reg
-0-0-0-0-
I submit herewith the proposal for sanction of prosecution for the food sample of Sri Senthilmark Gingelyoil which has been reported as Misbranded.

1. L.H.A. Code No. & Sample No. : 7/02 -1501

2.Nature of Sample : . . . . . . . . . .. Mark Gingely oil.

3.Category of Trader : 1.Salesman, 2.Manufacturer&
3. The Company

4.Name of the Vendor :1. . . . . . . . . . . . . . .,
2. . . . . . . . . . . . . . ..
3. . . . . . . . . . . . . . ..

5.Public Analyst Report No. : 0073/2009-2010 dt. 10.07.2009
Public Analyst, Madurai.

6. Nature of Adulteration : Misbranded.7. Name of the F.I. : Thiru.A.R.Sankaralingam.


8. Extent or distribution of the article : Sold thought the town.Corporation Health Officer i/c ,
Tirunelveli Municipal Corporation.
Follow FOODNELLAI on Twitter

Monday 23 November, 2009

கரும்பு சாரிலும் கலப்படம்
உடல் நலம் குன்றியோருக்கு கொடுக்கும் கரும்பு சாரிலும் கலப்படம் . காய்ந்த கரும்புகள் மற்றும் எலுமிச்சை பழங்களை பயன்படுத்தி எடுக்கும் சாரில் இனிப்பு கூட்ட சாக்ரின் எனும் வேதிப்பொருள் கொண்டு இனிப்பு சுவையும் சிட்ரிக் அமிலம் போன்றவற்றால் புளிப்பு சுவையும் செயற்கையாய் கொடுத்து மக்கள் உயிருடன் விளையாடுகின்றனர் .Follow FOODNELLAI on Twitter

உணவு கலப்பட தடை சட்ட அறிவிப்பு மாதிரி

வழக்கு எண்: உள்ளுர் நல அலுவலர் அலுவலகம் ,
திருநெல்வேலி மாநகராட்சி.
நாள்: 04.12.2008
1954 ம் வருட மத்திய உணவு கலப்பட தடை சட்டத்தின் பிரிவு 13 (2) ன் கீழ் வழங்கப்படும் அறிவிப்பு:
இதனால் தங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுவது என்னவென்றால் 25.07.2008 தேதியில் தங்களிடமிருந்து திருநெல்வேலி மாநகராட்சி உணவு ஆய்வாளரால் உணவு மாதிhpயாக எடுக்கப்பட்ட உணவுப் பொருள் பசும்பால் உணவு மாதிரி எண் / உணவு பொதுபகுப்பாய்வாளரால் கலப்படமானது என அறிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது. உணவு பொது பகுப்பாய்வாளாpன் 19.08.2008 தேதிய அறிக்கை எண்.0177ஃ2008-2009 இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
திருநெல்வேலி எண.; 4 குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் தங்கள் மீது 1954 ம் வருட உணவு கலப்பட தடை சட்டத்தின் பிhpவுகள் 7(i),16(1) (a) (i) உ.இ. 2(ia) (a) (m) &7(i), 16(1) (a) (ii) உடன் இணைந்த 1955ம் வருட உணவு கலப்படத் தடை விதி 50(1) ஆகியவற்றின் கீழ் குற்றம் முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
எனவே இந்த அறிவிப்புடன் இணைக்கப்பட்ட பரிசோதனை அறிக்கை கிடைக்கப் பெற்ற பத்து (10) தினங்களுக்குள் இந்த பரிசோதனைஅறிக்கை குறித்து ஏதேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் மத்திய பகுப்பாய்வு கூடத்தின் மூலம்,தங்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட உணவு மாதிரியின் இரண்டாவது பாகத்தை பகுப்பாய்வு செய்;வதற்கு ஏற்பாடு செய்து கொள்ள இந்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நீதிமன்றத்தில் மனு செய்து கொள்ளுமாறு இதன் மூலம் தங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது.
மாநகராட்சி சுகாதார அதிகாரி (எ)

உள்ளுர் நல அலுவலர்,
திருநெல்வேலி.
பெறுநர்:ராமச்சந்திரன்.

தஃபெ.பிரமுதேவா;,
2ஃ16,மேலத் தெரு,
நகல் : நீதித் துறை நடுவர் அவர்கள், நீதி மன்றம் எண் 4,
திருநெல்வேலி.
Follow FOODNELLAI on Twitter

Saturday 21 November, 2009

முதல் விமரிசனம் - நன்றி நண்பரே

From: senthil rajkumarg Subject: Re: Website created-regTo: "SANKARA LINGAM" Date: Friday, 20 November, 2009, 8:37 PM
என்னை போன்ற உணவு ஆய்வர்கள் தங்களை குருவாக எண்ணி செயல்பட்டு வருகிறோம். எங்களின் உணவு கலப்பட தடைசட்டம் தொடர்பான சந்தேகங்களை தீர்த்து வைத்து சிறந்த முறையில் செயல்பட ஊக்குவித்தீர்கள். கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப இணையதள உலகத்தில் உணவுஆய்வர்களுக்கு மட்டும் அல்லாமல் அனைத்து பொது மக்களுக்கும் பயன்பெறும் முறையில் வலைபக்கத்தை துவங்கியுள்ளீர்கள். தங்கள் வலை பக்கத்தில் உள்ள செய்திகள் அனைத்தும் அருமை. மேலும் நீதிமன்ற வழக்குகள் தொடர்பான நடைமுறைகளில் தங்கள் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டால் உணவு ஆய்வர்கள் அனைவருக்கும் உபயோகமாக இருக்கும். நன்றி க.செந்தில்ராஜ்குமார்
Follow FOODNELLAI on Twitter

திரையரங்குகளில் திடீர் ஆய்வு


Follow FOODNELLAI on Twitter

தவறு செய்தால் தண்டனை நிச்சயம்


Follow FOODNELLAI on Twitter

கலப்படம் செய்தால் கடும் தண்டனை உண்டு


Follow FOODNELLAI on Twitter

தொடரும் ரெய்டுகள்


Follow FOODNELLAI on Twitter

குடிக்கும் நீரிலும் கலப்படம்- குளிர்பானங்களிலும் கலப்படம்


Follow FOODNELLAI on Twitter

நெல்லையப்பர் கோவில் விழாவில் பரிசு
தேரோடும் வீதியில், ஒரு நாள் தங்கதேர் பவனி வந்தது. அன்று மாநகராட்சி சார்பில் செய்திருந்த சிறப்பு பணிகளுக்கு தேரின் மாதிரி ஒன்று பரிசாக பெற்றேன். நன்றி திருப்பணி குழுவிற்கும் மாமன்ற உறுப்பினர்க்கும் . நன்றி திரு. நமசிவாயம்.
Follow FOODNELLAI on Twitter

Friday 20 November, 2009

கலப்படத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி?


கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மகத்தான மருத்துவ சேவை செய்துவரும் மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் ராஜேந்திரன் அவர்கள் மாதாமாதம் மருத்துவ இதழ் ஓன்று வெளி இடுகிறார். அதில் வந்த கட்டுரைதான் இது.
Follow FOODNELLAI on Twitter

நீருக்காக போர்

நீருக்காகப் போர்
“நீரின்றி அமையாது உலகு”- வள்ளுவன் வாக்கு. “நீருக்காகப் போர் ” - இதுவே இன்றைய உலகின் நிலை. நம் பூமியில் 3ல் 4 விழுக்காடு, வானுக்கும்
பூமிக்கும் வடம் பிடிக்கும் வெள்ளி அருவி , துள்ளிவரும் பேராறு, பரந்த நீர் நிலைகள் தரும் நீரால் நிறைந்துள்ளது. இப்படி தாராளமாய்க் கிடைக்கும் நீர் குடிப்பதற்கு ஏற்றதுதானா? சிந்திப்போமா சில நிமிடம்!
ஆறு குளங்களிலுள்ள நீர் அப்படியே குடிப்பதற்கு ஏற்றதல்ல. அவற்றில் பல வகையான அசுத்தங்கள் கலந்திருக்கும். நம் கண்ணிற்குத் தெரிபவை சில. தெரியாதவை பல. தண்ணீரில் மிதக்கும் தூசிகள் , கரைந்திருக்கும் மண் படிவங்கள், கழிவுகள் இவையே நீரைக் கலங்கலாக்கும் காரணிகள். இவை தவிர, மண்ணிலுள்ள தாதுக்கள் தண்ணீரில் கரைந்திருக்கும். அவை தண்ணீருக்குச் சுவையளிக்கும். இந்நீரை அப்படியே பருகினால் நீரினால் பரவும் நோய்கள் நம்மைத் தாக்கும்.எனவேதான், ஆறு குளங்களிலிருந்து கிடைக்கும் நீரைப் பல நிலைகளில் சுத்திகரித்து அதைக் குடிப்பதற்கு ஏற்ற குடிநீராய் மாற்றி, குளோரின் வாயு ஏற்றி, கிருமிநாசம் செய்து, உள்ளாட்சி நிறுவனங்கள் பொதுமக்களுக்கு விநியோகிக்கின்றன.
இது இவ்வாறிருக்க, இன்றோ பயணம் செய்யும் பலர் கையிலும் பாட்டில் குடிநீர்.
எப்படிக் கிடைக்கிறது இந்த பாட்டில் / பாக்கட்டில் அடைக்கப்பட்ட குடிநீர்? நிலத்தடி நீரை ஆழ்துளை குழாய்கள் மூலம் வெளியில் எடுத்து, அந்நீரை சுத்தப்படுத்தி, வடிகட்டி கிருமிநாசம்செய்து பாக்கட்டில் / பாட்டிலில் அடைத்து சந்தை படுத்துகின்றனர். இவ்வாறு பாக்கட்டில் / பாட்டிலில் அடைக்கப்படும் தரம் உணவுக்கலப்படத் தடைச்சட்டத்தின்கீழ், சுமார் 51 வகையான ஆய்வகப் பாpசோதனைகள் மூலம் நிர்ணயிகின்ற்னர். இதன்மூலம், நிலத்தடியில் கிடைக்கும் உப்புநீரையும் குடிப்பதற்கு ஏற்ற சுவை நீராக்க முடியும்.
இவ்வாறு பாக்கட்டில் / பாட்டிலில் அடைத்து விற்கப்படும் குடிநீர் அனைத்தும்பாதுகாப்பானதுதானா?

இல்லையென்றேசொல்லவேண்டும். எதனால்?
நாம் வாங்கும் ஒவ்வொரு குடிநீர் பாட்டிலில் பாக்கட்டில் இருக்க வேண்டிய அடிப்படை அம்சங்கள் என்னென்ன என பாப்போம். தயாரிப்பு தேதி பேட்ச் எண் ஐ.எஸ்.ஐ. தர முத்திரை தயாரிப்பாளரின் முழு விலாசம். எந்த தேதி வரை பயன்படுத்த உகந்ததுஇவையனைத்தும் இருந்தாலும், தரத்தை நிர்ணயிக்கும் 51 வகையான பரிசோதனைகளில் தேர்வு பெறுபவை மிகச்சில தயாரிப்புகளே. இவற்றில் ஏதேனும் குறைபாடு கண்டறியப்பட்டால், அது குறித்து, உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட பகுதிக்கு உரிய உள்ளாட்சி நிறுவனத்திலோ, சுகாதாரத்துறையிலோ, ஐ.எஸ்.ஐ. தரச்சான்று வழங்கும் பி;.ஐ.எஸ். நிறுவனத்திலோ புகார் செய்யலாம். மேலும், பாக்கட்டில் / பாட்டிலில் அடைத்து குடிநீர் தயாரிக்கும் நிறுவனம் ஐ.எஸ்.ஐ. தரச்சான்று பெற்றுள்ளதா? அந்த சான்று எந்த தேதிவரை பயன்படுத்த அந்த நிறுவனத்திற்கு உரிமம் வழங்கப்பட்டுள்ளது போன்ற விபரங்களை பி;.ஐ.எஸ். நிறுவனத்தின் இணைய தளத்திலும் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.நிலத்தடி நீரை ஆழ்துளை குழாய்கள் மூலம் வெளியில் எடுத்து, அந்நீரை சுத்தப்படுத்தி, வடிகட்டி பாக்கட்டில் / பாட்டிலில் அடைத்து விற்பதில்தான் வருகிறது மனிதனின் பேராசை.நாளுக்கு நாள் பெருகி வரும் குடிநீர் தேவையை கருத்தில் கொண்டு, பெரிய நிறுவனங்கள் நிலத்தடி நீரை மேலும் மேலும் உறிஞ்சுகின்றன. இது நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை வெகு கீழே கொண்டு செல்கிறது. இனி, வீடுகளில் ஆழ்துளைக் கிணறு அமைக்க பூமிக்குள் பல மைல் தூரம் பயணப்படவேண்டியதிருக்கும். இதுவே, நீருக்கான போருக்கு வித்திட்டுவிடும்.
அ.ரா.சங்கரலிங்கம், உணவு ஆய்வாளர் , திருநெல்வேலி மாநகராட்சி.
Follow FOODNELLAI on Twitter

Thursday 19 November, 2009

நண்பரின் பாராட்டு


பொன்னாடை போர்த்தும் இவர், பணி ஓய்வு பெற்றாலும், வயது மட்டும் என்றும் பதினாறே !
Follow FOODNELLAI on Twitter

பேருந்து நிலையத்தில் கலர் கலர் மிட்டாய்கள்

கவனம். கலர் கலர் மிட்டாய்கள் கண்ணை கவரும். கடும் நோயை கொடுத்திடும்.
Follow FOODNELLAI on Twitter

கலப்படமில்லா பொருளே இல்லை


எதில்தான் கலப்படமில்லை?
Follow FOODNELLAI on Twitter

Sunday 15 November, 2009

நன்றி - ஜூனியர் விகடன்


நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் தண்ணீரும் தற்போது விலை கொடுத்துதான் வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம். எப்படி இருக்கிறது இந்த பாட்டில் தண்ணீர் ? பார்போமா !
Follow FOODNELLAI on Twitter

வியாபாரிகள் சங்கத்தில் உரை


கலப்படத்தை ஒழிக்க எடுக்கும் உறுதியான நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக நகரில் உள்ள அனைத்து வியாபாரிகள் சங்கத்தினரிடம் நாங்கள் சென்று கலப்படம் குறித்து உரையாடுகிறோம். கலபடத்தின் விளைவுகளை விளக்குகிறோம். மனமாற்றத்தை உருவாக்குகிறோம்.
Follow FOODNELLAI on Twitter

Saturday 14 November, 2009

AN ESSAY IN "THE FORECAST FRONT"

Follow FOODNELLAI on Twitter

Friday 13 November, 2009

HIGH COURT COUNTER

CUDDALORE DISTRICT

MADRAS HIGH COURT


Crl.O.P.No.. . . . . . . ./2009
In
C.C.No.. . . . . . .. /2009
(On the file of Learned Judicial
Magistrate No.III , Cuddalore)COUNTER AFFIDAVIT
FILED BY THE RESPONDENT
Public Prosecutor

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, MADRAS
(MADURAI BENCH)
Crl.O.P.No. . . . . . . . . of 2009
in
C.C.No.. . . . . . . ./ 2009
ON THE FILE OF LEARNED JUDICIAL MAGISTRATE No.III, CUDDALORE.


. . . . . . . . . . . . . .,
Prop: . . . . . . . . . . . . . . Products,
No.. . . . . . . . . . . . . .Road,
Thirubhuvanai,
Puducherry-605 107. …. Petitioner/ Accused No. .


Versus


Food Inspector,
Cuddalore Municipality. ….. Respondent/Complainant

COUNTER AFFIDAVIT FILED BY THE RESPONDENT

1. It is submitted that the petition filed by the petitioner/Accused 3 is not maintainable in law nor can it be sustainable on the facts.
2. It is submitted that all the allegations contained in the memorandum of Criminal Original Petition, except those that are specifically admitted hereunder, shall be deemed to be denied.
3. It is submitted that on 12.08.2008 at about 05.30 P.M, the respondent purchased three packets of RBD Palmolein Oil from the shop of the first accused namely . . . . . . . . . . . . . . grocery Stores at Panpari market, Tirupapuliyur after serving Form-VI notice and the Food Inspector paid Rs.165 /-(One hundred and sixty five only) and obtained a cash receipt. The Second accused is the Proprietor of the . . . . . . . . . . . . . . Agencies, which distributed the adulterated Palmolein Oil. The third accused/Petitioner is the Proprietor of the . . . . . . . . . . . . . .Foods situated at No. ,Sanyasi kuppam Road, Thirubuvanai which manufactured the . . . . . . . . . . . . . .Imported RBD Palmolein Oil.The Food Inspector has divided the three pre-packed packets into three equal parts. The Food Inspector sent one part to the Public Analyst and sent the remaining two parts to the Local Health Authority. The Public Analyst sent a report to the Local Health Authority.
4. It is submitted that the Public Analyst report revealed that “the sample is found to be adulterated”.
Page No.1
No. of Corrns:

5. It is submitted that the respondent collected the material documents and facts and sent the necessary proposals to the concerned officer for obtaining written consent on 19.03.2009.The Joint – Director (PFA) , Chennai accorded necessary consent on 18.05.2009 to the Food Inspector for launching prosecution against all accused U/s.16(i)(a)(i) r/w 7(i),2(ia)(a)(m) of the PFA Act,1954. Accordingly, the case was filed on 25.08.2009.
6. It is most humbly submitted that the Respondent/Complainant denies the Para a , b&f of the grounds in the Petition filed by the Petitioner 3. There is no delay in filing the complaint. The food sample of . . . . . . . . . . . . . .Imported RBD PalmoleinOil was taken on 12.08.2008. After receiving the Public Analyst’s analysis report in Form-3 on 04.09.08, as the sample was found to be adulterated, the Food Inspector wrote to the manufacturer to disclose the ownership details of manufacturer on 12.09.2008. The manufacturer, namely the Petitioner 3, disclosed the details of the manufacturer only on 14.03.2009. Thereafter the Respondent/Complainant obtained written consent from the Prosecution sanctioning authorities and filed the complaint on 25.08.09. A notice U/s.13(2) of the Prevention of Food Adulteration Act,1954 to all the accused to have the II portion of the food sample analyzed by the Director of Central Food Laboratory. None of the accused including the Petitioner/accused No.3 opted for sending the II portion of the food sample to be analyzed by the Director of Central Food Laboratory. When there being no application for such examination, as contemplated by Sec.13(1) of the Act, it is not open to the petitioner to contend that any prejudice was caused to him.
CITATION: MadhyaPradesh High Court- Gwalior Bench – BhogiRam Vs State of M.P. reported in FAC – 1992(2)- P.232
So the delay in launching prosecution has not caused any prejudice to the accused.
7. It is most humbly submitted that the Respondent/Complainant denies the Para C of the grounds in Petition filed by the Petitioner 3. The Food Inspector has complied the Rule 17(b) and 22-A of the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955. In para-3 in page -3 of the history of offence submitted along with the chargesheet filed in the trial court, the Complainant Food Inspector has stated that
“gpd;G. czT khjphpapd; Vida ,U ghfq;fis mtw;wpw;Fhpa gbtk;-VII kw;Wk; khjphp Kj;jpiu gjpj;j gbtk; Mfpatw;iw ,izj;j ghh;ry; nra;J mjd; Nky; czT khjphpapd; tpguq;fis Fwpj;J cs;Sh; ey mjpfhhpaplk; 12.08.08 md;Nw xg;gilj;J Vw;gspg;G ngw;Nwd;”.
This amounts to compliance of Rule 17(b).
Page No.2
No. of Corrns:

In the same way, the Complainant has taken three numbers of one litre RBD Palmolein oil packets out of the 10 litres available in the grocery shop. This amounts to compliance of Rule 22-A.
8. It is most humbly submitted that the Petitioner/Accused No.3 admits in Para-C of the grounds in his Petition that the Acid value for the food sample sent for analysis was 0.9 Bis which was over and above the permitted volume of acid value. Hence, his contention that the foundation for launching the prosecution no longer exists and prosecution has to be quashed is not maintainable.
9. It is most humbly submitted that the Respondent/Complainant denies the Para e of the grounds in the Petition filed by the Petitioner 3. The manufacturer namely the Petitioner/accused no.3 in this case has been arrayed as accused u/s.7 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and not U/s.20-A. Hence, the contention of the petitioner that the manufacturer can be implicated or prosecuted only after the commencement of the trial or only after taking evidence is not sustainable. Because, the Honourable Apex Court has opined in the para-C of the BhagawanDas Jagdish Chander Vs Delhi Administration in 1975 SCC (Cri)410 that Distributor or manufacturer can be joined as co-accused initially.
10. It is most humbly submitted that the Respondent/Complainant denies the Para g of the grounds in the Petition filed by the Petitioner 3. As per Sec.13(2) of the Prevention of Food Adulteration Act,1954, the Local Health Authority has to serve the notice under the above section only after the institution of prosecution. It has been held in 1987 L.W.(Crl)342 in Abdul Azeez Vs Food Inspector, Ulundurpet that ‘Institution’ of the prosecution being the date on which the complaint was taken on file by the Magistrate. Here, in this case also, the complainant has taken steps to serve the 13(2) notice after the case was taken on file on 07.09.2009. Hence, the contention that the 13(2) notice was served beyond 10 days after the institution of prosecution is not sustainable.
Hence it is most humbly prayed that this Honourable Court may be pleased to dismiss the Crl.O.P. 23980 of 2009 with Cost.

Solemnly affirmed at Chennai Food Inspector,
On this the . . . day of November 2009 Cuddalore Municipality.
and signed his name in my presence. Before me
Attested
padufi@yahoo.in
padufi@gmail.com

Page No.3 & Last
No.of corns:
Follow FOODNELLAI on Twitter

Tuesday 10 November, 2009

சுழற்கழக விருது

Follow FOODNELLAI on Twitter

Monday 9 November, 2009

பத்திரிக்கை செய்திகள்

Follow FOODNELLAI on Twitter

பத்திரிக்கை செய்திகள்

Follow FOODNELLAI on Twitter

Sunday 8 November, 2009

செய்திகள்

Follow FOODNELLAI on Twitter

பத்திரிக்கை செய்திகள்

Follow FOODNELLAI on Twitter

பத்திரிக்கை செய்திகள்

Follow FOODNELLAI on Twitter

அறிமுக உரை

                                       அன்பிற்கினியவ்ர்களே,
                                        இது என் புது முயற்சி.
                 என் தந்தைக்கும் தாய்க்கும் சமர்பிக்கிறேன்.                     உணவு உலகத்தில், உணவு கலப்படம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு குறித்து, புதிய பயனுள்ள செய்திகள் இடம் பெறும்.  தங்களின் மேலான கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்.
                    வாருங்கள். புதிய கலப்படமில்லா உணவு - பாதுகாப்பாக கிடைக்க வழி அமைப்போம்.
மிக்க அன்புடன்,
அ.ரா.சங்கரலிங்கம் 
raasalingam@gmail.com
raasalingam@yahoo.co.in

Follow FOODNELLAI on Twitter

PFA RULINGS FOR PROSECUTION

1
A.P. H.C.-2003 Crl.L.J.2797
S.16-A-Summary trial of case-reg.
2
Delhi H.C. 2002-Crl.L.J.3529
S.16(1-A)-warrant procedure-reg.
3
Madras H.C 1987 LW Crl 342
Institution-not taking cognizance.
4
P&H H.C.-2000(2) FAC 235
Non.examn of Ind.witnes-not fatal
5
All.H.C-1988 Crl.L.J-1245
S.10(7)-F.I. should call-not necessary to examine such witness
S.20-Application of mind-reg.
6
M.P H.C-1990(2)FAC 227
F.I-not corroborated by other witnesses-acquittal cannot be upheld.
Sentence-it is now open to the Court impose lesser punishment.
7
P&H H.C. FAC 1992(1) -121
Stirring of milk not mentioned in complaint- held no particular from prescribed for Crl.Complaint.
8
MAD. H.C-FAC 1992(1)-107
Polythene bag suitable container.
9
H. P. H.C-FAC1992(1)-145
Neither the Act nor the Rule define ‘other suitable container’
10
MAD. H.C.-FAC 1992(1)-305
No mens rea need be proved.
12 P&H H.C-All India PFA Journal1993-332 S.13(2)-II & III portion broken &
leaky-accused acquitted.
13 S.C. –1996(2) L.W.Crl.502 Qualification of F.I. can’t be challenged in
collateral proceeding
14 S.C.- Recent Crl.Reports-817 S.20A-impleading manufacturers-necessary
conditions to implead
15 GUJ. H.C.-1999(1) FAC-243 S.14&19(2)-it is for the vendor to prove
that he purchased the article with warranty.
R.14 to 18-it is enough that F.I
deposes that he followed. Panch witnes
corroboration not necessary
16 Orissa H.C-1999 Crl. L.J-1191 Delay in prosecution-petitioners themselves
causing delay in filing requisites to send
the sample to CFL-Proceedings could not
be quashed.
17 P&H H.C.-2001(2) FAC 110 Validity of R.32(e) & (f)
18 Gujarat H.C.-2001(2) FAC 134 1.Law doesnot require that bottles should be
sterilized
2.Sanctioning authority may prescribe
form for sanction.
19 Orissa H.C.-2001(2) FAC 159 S.10(7)-Ind.Witness not examined –F.I. has
no power to compel a witness to be present.
20 Bombay H.C-2001(2)FAC 190 Sentence cannot be reduced.

21 Rajsthan H.C-2001(2)FAC 194 Sale to F.I is a sale.
22 P&H H.C-2001(2) FAC 218 It was the duty of vendor to have stirred
the milk & homogenized it before giving
sample.

23 S.C.- 2002(2) FAC 105 Curd – in the absence of any explanation-
curd to be treated as prepared from B.Milk.
24 S.C. 2002(2) FAC 81 Minimum sentence prescribed cannot be
reduced.
Follow FOODNELLAI on Twitter

சுதந்திர தின விழா


இந்திய நாட்டின் இனிமையான சுதந்திர தினத்தில் எனக்கும் ஒரு பாராட்டு கிடைத்தது. பகிர்ந்து கொள்கிறேன் உங்களிடம்.
Follow FOODNELLAI on Twitter