இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Saturday 26 December, 2009

படித்ததில் பிடித்தது -நன்றி- தமிழக அரசியல் .


Follow FOODNELLAI on Twitter

Sunday 20 December, 2009

படித்தால் பிடிக்கும்Follow FOODNELLAI on Twitter

சுழற்கழக சான்றிதழ்


Follow FOODNELLAI on Twitter

மசாலா பொடி மணப்பது ஏன்?

Follow FOODNELLAI on Twitter

உயிரை குடிக்கும் எண்ணெய்

Follow FOODNELLAI on Twitter

Saturday 19 December, 2009

இந்த ஆண்டின் இறுதி ரெய்டு
Follow FOODNELLAI on Twitter

கலப்படம் கண்டுபிடித்தால் கடும் தண்டனை
Follow FOODNELLAI on Twitter

Saturday 5 December, 2009

உணவு பொட்டலங்களில் என்ன பார்க்கவேண்டும்?

இன்று ஏதேனும் பொருள் வாங்க கடைக்கு சென்றால், பொட்டலங்களில் விற்கப்படும் பொருட்களே அதிகம். சரி, நாம் வாங்கும் பொட்டல பொருட்கள் தரமானதுதானா? என்ன பார்க்கவேண்டும் அவற்றில்?
  • அந்த உணவு பொருளை தயாரித்த தேதி
  • அந்த உணவு பொருளின் பாட்ச் எண்.
  • எந்த தேதி வரை அந்த உணவு பொருளை பயன்படுத்தலாம்
  • அந்த உணவு பொருளின் எடை
  • உணவு பொருள் தயாரிப்பவரின் முழு விலாசம்
  • அந்த உணவு பொருளில் உள்ள மூல பொருட்களின் பட்டியல்
  • உணவு பொருளின் பெயர்
  • உணவு பொருள் சைவ வகையா அசைவ வகையா என்பதை குறிக்கும் முத்திரை 
            மேற்கண்ட விபரங்கள் அனைத்தையும் சரிபார்த்து பொட்டல பொருட்களை வாங்கவேண்டும். அப்போதுதான் நாம் வாங்கும் பொருள் நல்ல பொருள் என்பதை உறுதி செய்ய முடியும். எதற்காக இந்த விபரங்கள் தேவை? . . . . . . . . . . . . . .

Follow FOODNELLAI on Twitter