இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Thursday 7 February, 2013

உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் பயன்படுத்த அறிவிப்பு மாதிரிகள்.

உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தினை அமல்படுத்தும்போது, நமக்கு களப்பணியில் பயன்படும் சில அறிவிப்பு மாதிரிகளை, மதுரையில் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலராகப்பணிபுரியும் என் நண்பர் திரு.முரளிதரன் தயாரித்திருந்தார். அவை உங்கள் பார்வைக்கும், பயன்பாட்டிற்கும்:
Follow FOODNELLAI on Twitter

Wednesday 6 February, 2013

அரசு தரப்பில் அழகாய் எடுத்துரைக்க தீர்ப்புரைகள்.

                           
                    உணவில் கலப்படம் செய்பவர்கள் மீது, வழக்கு தொடுத்தால் மட்டும் போதாது. அவற்றை நீதிமன்றத்தில் எடுத்துரைத்து, எதிர் தரப்பின் குறுக்கு விசாரணையில் பதில் சொல்வது என்பது சாதாரண காரியமில்லை. அவ்வாறு, நீதிமன்றத்தில் நமது அரசு தரப்பை எடுத்துரைக்கும்போது, பல்வேறு சந்த்ர்ப்பங்களில் நமக்கு ஏற்படும் இன்னல்களைத் தீர்க்க பயன்படுபவையே இதனடியில் காணப்படும் திரட்டு. இது எனக்கு ஒவ்வொரு வழக்கு வாதாடும்போதும், ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளின் அடிப்படையில் தேடி கண்டுபிடிக்கப் பட்டவை. அவற்றில் பல, நாம், புதிய உணவு பாதுகாப்பு சட்ட அமலாக்கத்திற்கும் பயன்படுபவை பல உள்ளன.
Follow FOODNELLAI on Twitter

Saturday 2 February, 2013

உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்களுக்கு உன்னத பயிற்சி -நிறைவு பகுதி.

                                   
                         ஐந்தாம் நாள், பயிற்சியின் இறுதி நாள். காலையில், மத்திய உரிமம் வழங்கும் நியமன அலுவலர், டாக்டர்.திரு.ஸ்ரீநிவாசன்  FOOD SAFETY PLAN தயாரிப்பது எப்படி என்று விளக்கமளித்தார்கள். இது ஒரு பயனுள்ள பயிற்சி.அடுத்து, ஆவினில் பணிபுரிந்து ஒய்வு பெற்ற திரு.சங்கரன் CONCEPTS OF FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM  குறித்து விளக்கினார்கள்.
Follow FOODNELLAI on Twitter

Friday 1 February, 2013

உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்களுக்கு உன்னத பயிற்சி-பாகம்-2

                     மூன்றாம் நாள் மற்றும் நான்காம் நாள் பயிற்சி
BIS இயக்குனர் திருமதி.கல்பனா அவர்களின் உரை.மூன்றாம் நாள் சென்னை, BIS இயக்குனர் திருமதி.கல்பனா 

அவர்களின் சிறப்பு தொழிற்சாலைகள் ஆய்வு குறித்த உரை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது.  பிற்பகலில், முதல் குரூப், சென்னையிலுள்ள SARGAM LAB பார்வையிட சென்றனர். 
Follow FOODNELLAI on Twitter