இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Friday 25 October, 2013

குளிர்பானங்கள் -குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சோதனை
                   இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையமானது (FSSAI), அனைத்து வகையான கரியமில வாயு கலந்த குளிர்பானங்களையும் கண்காணித்து அவற்றை குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சோதனை செய்ய வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Follow FOODNELLAI on Twitter

Friday 11 October, 2013

உணவு போக்குவரத்தாளர்களுக்கு உரிய நடைமுறைகள்.

                         திண்டுக்கல் வட்ட, உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர், நண்பர் திரு.M.பாண்டியராஜன், உணவு போக்குவரத்தாளர்கள் உணவு பாதுகாப்பு சட்டம்,2006ன் கீழ் கடைபிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகளை அழகு தமிழில் வடிவமைத்து வெளியிட்டிருந்தார்.
                                     நண்பர்கள் அனைவருக்கும் பயன்படட்டும் என்ற நோக்கில், அவர் அனுமதியுடன் இங்கே பகிர்ந்துள்ளேன்:
Follow FOODNELLAI on Twitter