இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Saturday 16 October, 2021

                                                       இன்று "உலக உணவு நாள்".

Follow FOODNELLAI on Twitter

”சற்றே குறைப்போம் உப்பை, சற்றே குறைப்போம் சர்க்கரையை, சற்றே குறைப்போம் கொழுப்பை”

 


2021ம் ஆண்டின், செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்கள் கற்றதை கற்றுத்தரும் மாதங்கள் எனலாம். ”சற்றே குறைப்போம் உப்பை, சற்றே குறைப்போம் சர்க்கரையை, சற்றே குறைப்போம் கொழுப்பை” என்ற மூன்று தாரக மந்திரங்களின் அடிப்படையில், Eat Right Tirunelveli திட்டத்தின் கீழ், பள்ளிகள், கல்லூரிகளில் நலக் கல்வி வழங்குவதில் சென்றது உணவு பாதுகாப்பு துறையின் கவனம்.

Follow FOODNELLAI on Twitter