இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Thursday, 20 March, 2014

துரித உணவு துரத்தும் உடல்நலம்.

                   துரித உணவு உண்பது என்பது உடல்நலத்திற்கு எப்படில்லாம் துன்பம் விளைவிக்கும்? CONCERT  அமைப்பின் செய்திகுறிப்பு:

Follow FOODNELLAI on Twitter

5 comments:

aavee said...

எல்லோருக்கும் பயன்படும் பதிவு ஆபிசர்..

திண்டுக்கல் தனபாலன் said...

பயனுள்ள பல குறிப்புகள்... நன்றி சார்...

MANO நாஞ்சில் மனோ said...

ஆத்தீ....இனி கே எஃப் சி போன்ற பர்கர் போன்ற உணவுகளை சாப்பிடவே மாட்டேன் சாமீ...

தெரியாத விஷயங்களை தெரிவித்தமைக்கு நன்றி ஆபீசர் !

Unknown said...

வணக்கம்,ஆபீசர்!நலமா?///நல்ல பயன் தரும் பகிர்வு!(மனோ வே திருந்திட்டாப்புல!)

Unknown said...

ழதளளலளமைஹளலலபழலலஜளலஷழளல