இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Saturday 10 November, 2012

தமிழகத்தில் பணிபுரியும் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்கள்05.09.2012ல் தமிழகத்தில், உணவு பாதுகாப்புத்துறையின் கீழ் பணிபுரியும் அனைத்து உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்களின் பெயர் விபரம் மற்றும் அலைபேசி எண்ணை அரசு வெளியிட்டுள்ளது.  

THE DISTRICT WISE LIST OF FOOD SAFETY OFFICERS WORKING IN TAMILNADU WITH THEIR CONTACT NUMBERS AS PUBLISHED IN THE TAMILNADU GOVT. WEBSITE. 

Follow FOODNELLAI on Twitter