இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Thursday 4 February, 2010

உடல் பருத்தவரா? உங்களுக்கே இந்த செய்தி- நன்றி உங்கள் உணவு உலகம்.

Follow FOODNELLAI on Twitter

5 comments:

PPattian said...

இந்தியாவில் கிடைக்கிறதா?

உணவு உலகம் said...

இன்னும் வரவில்லை. வருவதற்கு வெகு நாட்களில்லை.

bandhu said...

Take a look at this..

http://fatlosspro.com/capsiplex-fat-burner-review.html

I think we should wait for some time before jumping on the band-wagon

Unknown said...

Please paste your photo here as before taking and after taking the tablets
mano

உணவு உலகம் said...

என் (போட்டோ ) மேல் வைத்துள்ள நம்பிக்கைக்கு நன்றி மனோ.