இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Monday, 15 February, 2010

வந்ததும் வராததும்.

Follow FOODNELLAI on Twitter

2 comments:

PPattian said...

அஜினொமொட்டோ குறித்து ஏதாவது எழுதி இருக்கிறீர்களா? அது நல்லதா? கெட்டதா?

உணவு உலகம் said...

அஜினோ மோட்டோ என்பது கம்பெனி பெயர். நாங்கள் அதை "மோனோ சோடியம் க்ளுடாமேட்" என்போம். அது பற்றி நிறைய தகவல்கள் தொடரும் என உறுதி அளிக்கிறேன். நன்றி.