இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Thursday 25 February, 2010

சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை செய்தியே இங்கு பேசும்.

Follow FOODNELLAI on Twitter

2 comments:

PPattian said...

தொலைக்காட்சியில் இந்த செய்தி பார்த்து அதிர்ந்து போனேன்.. பகிர்வுக்கு நன்றி

உணவு உலகம் said...

இன்னும் இருக்கு - நிறைய செய்திகள். தொடர்ந்து வா(சி)ங்க.