இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Saturday 27 February, 2010

சுத்தம் சோறு போடும். சுகாதார சீர்கேடு . . . . . .

Follow FOODNELLAI on Twitter

2 comments:

PPattian said...

உங்கள் சேவை தொடரட்டும் ஐயா

உணவு உலகம் said...

இன்று சத்தாய் சாப்பிட? வழியும், நாளை தள்ளாடாமல் இருக்க ஒரு ஒரு செய்தியும் எதிர்பாருங்கள். நன்றி.