இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Sunday 7 March 2010

வருத்தம் தரும் வலி மாத்திரைகள்.

 
வலி மாத்திரைகளை வகை தொகை இன்றி விழுங்கி வைப்பதால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள் குறித்த அண்மைய ஆய்வு. நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள நாடினேன். நன்றி.
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: