இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Sunday 7 March, 2010

வருத்தம் தரும் வலி மாத்திரைகள்.

 
வலி மாத்திரைகளை வகை தொகை இன்றி விழுங்கி வைப்பதால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள் குறித்த அண்மைய ஆய்வு. நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள நாடினேன். நன்றி.
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: