இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Wednesday 24 March, 2010

கலர் கலர் குளிர்பானங்கள் -சுடச்சுட நடவடிக்கைகள்.


கோடை வெப்பம் தணிக்கவென்று தயாரிக்கப்படும் குளிர்பானங்கள் தரத்தில் எப்படி? 

கரும்பு சாரிலும் சாக்கரின் - இனிப்பு கூட்ட  என்று அதற்கோர் விளக்கம். 
அத்தனையும் பிடித்தோம் அதிரடியாய் - அழித்துவிட்டோம் அன்றே. 
இத்தகைய  செயல் இனி தொடராதிருக்க விழிப்புடன் இருப்பதே விவேகம்.
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: