இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Sunday 8 November, 2009

சுதந்திர தின விழா


இந்திய நாட்டின் இனிமையான சுதந்திர தினத்தில் எனக்கும் ஒரு பாராட்டு கிடைத்தது. பகிர்ந்து கொள்கிறேன் உங்களிடம்.
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: