இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Sunday 15 November, 2009

நன்றி - ஜூனியர் விகடன்


நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் தண்ணீரும் தற்போது விலை கொடுத்துதான் வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம். எப்படி இருக்கிறது இந்த பாட்டில் தண்ணீர் ? பார்போமா !
Follow FOODNELLAI on Twitter