இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Thursday 19 November, 2009

கலப்படமில்லா பொருளே இல்லை


எதில்தான் கலப்படமில்லை?
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: