இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Friday, 20 November, 2009

கலப்படத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி?


கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மகத்தான மருத்துவ சேவை செய்துவரும் மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் ராஜேந்திரன் அவர்கள் மாதாமாதம் மருத்துவ இதழ் ஓன்று வெளி இடுகிறார். அதில் வந்த கட்டுரைதான் இது.
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: