இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Tuesday 11 January, 2011

இன்று ஒரு இனிய(!) தகவல்-எண்ணெய்யில் எத்தனை விஷயங்கள்.

கடைகாரர்:  என்ன வாங்க வந்தே? 
    வடிவேல்: எண்ணெய் வாங்க வந்தேன்.  
கடைகாரர்:  என்ன வாங்க வந்தே? 
    வடிவேல்: எண்ணெய் வாங்க வந்தேன்.   
கடைகாரர்:  என்ன வாங்க வந்தே? 
    வடிவேல்: நல்லெண்ணெய்  வாங்க வந்தேன்.
கடைகாரர்:  இதுதான் நல்லெண்ணெய்.
    வடிவேல்: இது நல்ல எண்ணெய்  தானா?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                      இது அப்படிபட்ட கடி இல்லங்க. கேட்டு பாருங்க.

Follow FOODNELLAI on Twitter

3 comments:

Chitra said...

Transfat பற்றிய awareness கொண்டு வருவதற்கு பாராட்டுக்கள்!

உணவு உலகம் said...

தொடர்ந்து வரும். நன்றி.

அன்புடன் நான் said...

மிக நல்ல தகவல்..... மிக்க நன்றிங்க.